top of page

FONDACIJA VOLONTERI CRNE GORE POSTALA ČLANICA IRIS MREŽE

Fondacija Volonteri Crne Gore postala je članica Iris mreže, što predstavlja važan korak ka unapređenju usluga u oblasti socijalne zaštite.Iris mreža je jedina regionalna mreža koja okuplja pružaoce socijalnih usluga, organizacije civilnog sektora u jugoistočnoj Evropi. Trenutno povezuje 200 organizacija članica, koje pružaju različite vrste socijalnih usluga različitim socijalnim grupama: OSI, djeci i mladima u riziku, ženama žrtvama nasilja u porodici, izbjeglicama, tražiocima azila i slično. Cilj Iris mreže jeste jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i unapređenje socijalne politike u regionu.


Iz Fondacije su istakli da će iskoristiti svoje članstvo u Iris mreži kako bi osnažili svoje aktivnosti, i kroz razmjenu znanja, iskustava i resursa sa drugim članicama mreže, razvili inovativne pristupe i efikasniji program socijalne podrške.


Posebno se ističe saradnja sa Alfa centrom Nikšić, koji je pružio važnu podršku Fondaciji u ovom procesu, a ova prilika je od ključnog značaja za ostvarivanje većeg stepena saradnje u oblasti socijalne zaštite.
4 views0 comments

Comments


bottom of page