top of page

Fondacija Volonteri Crne Gore je neprofitna organizacija, osnovana u Nikšiću 2016. godine, pod nazivom:

FONDACIJA „VOLONTERI CRNE GORE – VOLUNTEERS OF MONTENEGRO“ NIKŠIĆ

Osnovni cilj i misija Fondacije jeste humanitarna djelatnost, a uz nju i:


- promocija volonterskog rada;
- edukacija mladih i rad sa mladima, uz stvaranje uslova za poboljšanje njihovog položaja u društvu i realizacija omladinskih inicijativa; 
- osnaživanje pojedinaca i stvaranje ljudskih resursa putem volonterskih aktivnosti;
- podrška volonterskim i drugim organizacijama, iz različitih društvenih sektora;
- neposredna saradnja sa svim zainteresovanim ljudima dobre volje, spremnim da volontiraju i pruže svoj doprinos u raznim akcijama humanitarnog karaktera, s posebnim naglaskom na mlade, bez obzira na pol, od 15 do 30 godina. 

Fondacija Volonteri Crne Gore je inicirala, organizovala i uzela učešće u nemalom broju aktivnosti iz oblasti:

zaštita životne sredine, uticaj politike i kulture na kvalitetniji život mlađe populacije, briga o starijim osobama, briga o djeci sa smetnjama u razvoju, briga o ranjivim kategorijama društva i slično.


Primjeri: 

 • aktivno prisustvo u velikim broju ekoloških akcija;

 • samostalna akcija čišćenja starog grada Bedema u Nikšiću;

 • učešće u akciji ,,Let's do it Mediterranean";

 • držanje predavanja na temu "Učešće mladih u volonterskim aktivnostima";

 • različite vrste aktivnog angažmana u Dnevnom boravku za stare u Nikšiću (održavanje radionica i realizacija izleta);

 • pružanje teoretske i fizičke pomoći djeci i mladima sa smetnjama u razvoju;

 • samostalna organizacija i sprovođenje projekta „Volontersko - socijalni servis“, sa zadatkom socijalne zaštite ugroženih porodica iz Crne Gore, u saradnji sa velikim  brojem privrednika sa teritorije cijele države, od kojih izdvajamo: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), Erste banka, Baćović d.o.o., i mnogi drugi.

Fondacija ima konstantnu, dvosmjernu saradnju sa centrima za socijalni rad  iz svih opština u Crnoj Gori. Suština ove saradnje jeste pružanje adekvatnih informacija o licima i porodicama u stanju socijalne potrebe, kako bi u smislu: adresa, kontakata i upoznavanja bilo olakšano mapiranje korisnika i usmjeravanje potrebne pomoći licima i porodicama koji žive u realno lošim socio-ekonomskim uslovima. 

Razlozi koji stoje iza osnivanja i rada ove Fondacije su višestruki. Od one primarne da pružamo neophodnu pomoć pojedincima i ugroženim porodicama i preko transparentnih primjera solidarnosti, pružamo  doprinos podsticajima i popularizaciji humanitarnog rada i njegovog značaja u svakoj zajednici, do uticaja na podizanje svijesti o jednom od najznačajnijih vidova aktivizma, priznatom i u svijetu.  U vezi sa tim, postojanjem Volontersko - socijalnog servisa i centra, stvara se i mogućnost mnogim ljudima da iskažu svoju potrebu i želju za pružanjem pomoći drugima, u svakom smislu.  Jedan od vrlo značajnih aspekata povezivanja humanitarne organizacije i mladih ljudi  jeste njihovo razvijanje sopstvene ličnosti, u pravcu društveno korisnih i sposobnih članova bilo koje zajednice, kao i sticanje različitih oblika neformalnog obrazovanja i znanja, kroz brojne aktivnosti, koje nailaze na opštu podršku i proizvode obostrano korisne efekte, kako za one kojima pomažu, tako i za njih same. 

Među volontere, dobrodošli su i stariji od 30 godina, koji ne pripadaju generaciji mladih, a svrha postojanja ovakve Fondacije i jeste da izlazi u susret svima koji su zainteresovani za volonterski rad, u prvom planu kroz njihovu edukaciju, a potom kroz određena zaduženja, kako bi svako ko postane član, ili je već dio Fondacije ”Volonteri Crne Gore”, mogao da pruži svoj doprinos u radu humanitarnog karaktera. Naša Fondacija broji veliki broj aktivnih i registrovanih članova, koji učestvuju u  akcijama prema njihovim afinitetima, kao i veliki broj pasivnih, odnosno povremenih volontera, na koje možemo da računamo u nekim od naših aktivnosti. 

Dosadašnji projekti:

 • Formiranje Volontersko - socijalnog servisa,

 • Projekat "Ko to tamo nema, a nas ima?",

 • Novogodišnji paketići za 3.000 mališana iz socijalno ugroženih porodica iz Crne Gore i

 • Formiranje Volontersko - socijalnog centra Crne Gore.

 

Fondacija je od osnivanja, putem ove platforme, pa do danas prikupila i distribuirala cca 82.424,56 evra pomoći za socijalno ugroženu kategoriju stanovništva Crne Gore. Takođe, veliki dio sredstava prikupljen je i uplatama donatora, direktno na žiro račun Fondacije, ali i u vidu roba i usluga (cca 80.000,00 evra).

Svakog mjeseca obezbijeđujemo osnovne životne i prehrambene namirnice za oko 100 socijalno ugroženih pojedinaca i porodica.

PRUŽENA RUKA JE RUKA KOJA SKUPLJA – FONDACIJA “VOLONTERI CRNE GORE”

UPOZNAJ NAŠ TIM

mirko p.jpg

Mirko Pavićević

 • Instagram

Izvršni direktor

marina.jpg

Marina Došen

 • Instagram

Predsjednica UO

rdonjic.jpg

Ana Radonjić

 • Grey LinkedIn Icon

Koordinatorka Volontersko-socijalnog servisa

jelena.jpg

Jelena Baltić

 • Grey LinkedIn Icon

Program menadžerka

bottom of page