top of page

O NAMA

Volonteri Crne Gore su neprofitabilna organizacija, osnovana u Nikšiću, oktobra 2013. godine, a od 20.04.2017. registrovana pod nazivom:

FONDACIJA „VOLONTERI CRNE GORE – VOLUNTERS OF MONTENEGRO“ NIKŠIĆ

Osnovni cilj i misija Fondacije jeste humanitarna djelatnost, a uz nju i:


- promocija volonterskog rada;
- edukacija mladih i rad sa mladima, uz stvaranje uslova za poboljšanje njihovog položaja u društvu i realizaciju omladinskih inicijativa; 
- osnaživanje pojedinaca i stvaranje ljudskih resursa putem volonterskih aktivnosti;
- podrška volonterskim i drugim organizacijama, iz različitih društvenih sektora;
- neposredna saradnja sa svim zainteresovanim ljudima dobre volje, spremnim da volontiraju i daju svoj doprinos u raznim akcijama humanitarnog karaktera, s posebnim naglaskom na mlade, oba pola, od 15 do 29 godina. 

Volonteri Crne Gore su inicirali, organizovali i uzimali učešća u nemalom broju aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, uticaja politike i kulture na kvalitetniji život mlađe poulacije, brige o starim osobama, djece s posebnim potrebama, ranjivih kategorija društva i slično.


Primjeri: 

 

 • aktivno prisustvo u svim akcijama Društva mladih ekologa Nikšića,-    

 • samostalna akcija čišćenja starog grada Bedema u Nikšiću,

 • učešće u akciji ,,Let's do it Mediterranean",

 • predavanja na temu - Učešće mladih u volonterskim aktivnostima.

 • razne vrste aktivnog angažmana u Dnevnom boravku za stare u Nikšiću, uz održavanje radionica i izleta,

 • pružanje teoretske i fizičke pomoći u Dnevnom boravku za djecu s posebnim potrebama.

 • samostalna organizacija i sprovođenje projekta „Volontersko socijalni servis“, sa zadacima socijalne zaštite ugroženih porodica Opštine Nikšić, u ostvarenoj saradnji sa određenim brojem privrednika sa teritorije Opštine i Države, od kojih izdvajamo: NTC, Expo Commerc, Ramel DOO, Škorpion, Inga kafa, Moment kafa I druge. 

 

Fondacija ima konstantnu, dvosmjernu saradnju sa Centrom za socijalni rad – područna jedinica Nikšić. od kojeg dobijamo adekvatne informacije o osobam u stanju socijalne potrebe, kako bi, u smislu adresa, kontakata i upoznavanja sa svakom situacijom na licu mjesta, bilo olakšano i selektiranje prikupljanja, potom i usmjeravanje potrebne pomoći. U planu, odnosno jedan od prioriteta, za naredni period, upravo je ostvarivanje ovakvog tipa konsultantske komunikacije i ovog vida saradnje, sa svim lokalnim Centrima za socijalni rad, u Crnoj Gori.

 

Razlozi koji stoje iza osnivanja i rada ovakve organizacije su višestruki. Od onih primarnih da pružamo neophodnu pomoć pojedincima i ugroženim porodicama i preko transparentnih primjera solidarnosti, dajemo doprinos podsticajima i popularizaciji humanitarnog rada i njegovog značaja u svakoj zajednici, do uticaja na podizanju svijesti o jednom od najznačajnijih vidova aktivizma, priznatom i u svijetu  Samim tim. stvaranje volonterskog centra, stvara i mogućnost mnogim ljudima da iskažu svoju potrebu i želju za pomoć drugima, u svakom smislu. Jedan od vrlo značajnih aspekata povezivanja humanitarne organizacije i mladih ljudi pogotovo, jeste njihovo razvijanje sopstvene ličnosti, u pravcu društveno korisnih i sposobnih članova bilo koje zajednice, kao i sticanje različitih oblika neformalnog obrazovanja i znanja, kroz brojne aktivnosti, koje nailaze na opštu podršku i proizvode obostrano korisne efekte, kako za one kojima pomažu, tako i za njih same. 

 

Među Volontere Crne Gore, dobro došli su i stariji od 29 godina koji ne pripadaju generaciji mladih, a svrha postojanja ovakve organizacije i jeste da izlazi u susret svima koji su zainteresovani za volonterski rad, u prvom planu kroz njihovu edukaciju, a potom kroz određena zaduženja, kako bi svako ko postane član, ili je već dio Fondacije ”Volonteri Crne Gore”, mogao da daje svoj doprinos u radu humanog karaktera. Naša organizacija broji 40 aktivnih i registrovanih članova, koji učestvuju u svim akcijama, kao i 30 pasivnih, odnosno povremenih, na koje možemo da računamo, u nekim od naših aktivnosti. Svakako da je, naročito zbog najnove, aktuelne Velike akcije: “KO TO TAMO NEMA, A NAS IMA?” Fondaciji potreban još veći broj članova i u toku je angažovanje i nove “radne snage”.

Dosadašni projekti:

 • osnivanje i pokretanje KLUBA 65+, gdje smo održali radionice u osnovnim i srednjim školama u Nikšiću, i govorli o filantropiji, humanosti i solidarnosti, a projekat je finansiran kroz program „Učečšće mladih u filantropiji“ od strane Fonda za aktivno građanstvo i podržan od strane Ministarstva prosvjete i sporta.

 • “Volim, učim i želim pomoći, jer i stariji je moj drug”,

 • program podrške “Bedem fest”-u,

 • formiranje volontersko-socijalni servisa.

Od decembra 2014. do septembra 2015. godine, organizacija je, kroz svoje redovne aktivnosti, donirala preko 12.000€ pomoći - u osnovnim životnim namirnicama (brašno, ulje, sećer, ostalo) najugroženijem stanovništvu opštine Nikšić. 
Takodje, svakog mjeseca doniramo hranu za oko 30 porodica koje spadaju u grupu socijalno-ugroženih.


Najnovijim projektom, od 20. novembra 2018. pokrenuto je prikupljanje, neprekidne, jednomjesečne pomoći, za stotine crnogorskih porodica i nadamo se uspješnom toku ovog velikog poduhvata, svakako uz podršku svih u Crnoj Gori i šire, koji nam ponude i svoj doprinos i saradnju.

PRUŽENA RUKA JE RUKA KOJA SKUPLJA – FONDACIJA “VOLONTERI CRNE GORE”

Donatori:

Svakog mjeseca preduzeća, koja potenciraju društveno-odgovorno poslovanje, doniraju hranu i druge proizvode potrebne za svakodnevnu egzistenciju, i time pomažu veliki broj porodica na teritoriji opštine Nikšić, a koje pripadaju socijalno-ugroženim kategorijama, i na taj način olakšavaju njihovu egzistenciju. Do sada smo podijelili donacije, u vidu prehrambenih proizvoda, u vrijednosti od preko 20.000 eura.

 

Slijedite njihov primjer, prijavite se za donatora i pomozite onima kojima je pomoć neophodna. Vaše malo njima je mnogo!

 

 

 

bottom of page