top of page

FONDACIJA VOLONTERI CRNE GORE SKLOPILA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM SOBBATICAL

Fondacija Volonteri Crne Gore je nedavno sklopila značajnu saradnju sa organizacijom Sobbatical. Sobbatical je organizacija sa sjedištem u Beču, osnovana sa ciljem podsticanja razvoja volonterizma, sa akcentom na međunarodno volontiranje. Svojim djelovanjem inspirišu pojedince da koriste svoje profesionalne vještine i slobodno vrijeme za dobrobit zajednice.Saradnja između Fondacije i Sobbatical - a podrazumijeva angažman volontera iz različitih zemalja na projektima koji su od velikog značaja za crnogorsku zajednicu.


Jedan od glavnih benefita ove inicijative jeste stvaranje prilika za mlade ljude iz Crne Gore da se upoznaju sa konceptom međunarodnog volontiranja, razvijaju svoje socijalne i profesionalne vještine i proširuju svoje vidike kroz interakciju sa volonterima iz drugih zemalja.


Ova saradnja osim promovisanja i razvoja volonterizma u Crnoj Gori, otvara i vrata za brojne mogućnosti koje dolaze sa međunarodnom saradnjom i razmjenom iskustava.

14 views0 comments

Comments


bottom of page